SC Paderborn 07

  • www.scp07.de
  • Paderborn, North Rhine-Westphalia
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Benteler Arena
  • Thành lập : 1907
  • Sức chứa : 15,300
Tin tức về SC Paderborn 07