Sarpsborg 08

  • www.sarpsborg08.no/
  • Sarpsborg, Na Uy
  • Quốc tịch : Na Uy
  • Sân nhà: Sarpsborg Stadion
  • Thành lập : 2008
  • Sức chứa : 4,700
Tin tức về Sarpsborg 08