Sanna Khánh Hoà

  • http://khanhhoa.vnleague.com
  • Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  • clbbongdasannakh@gmail.com
  • 0583831718 - Fax: 0583830677
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động 19 tháng 8
  • Thành lập : 2013
  • Sức chứa : 25,000
Tin tức về Sanna Khánh Hoà
1 2 3