San Marino

  • www.sanmarinocalcio.it/
  • Serravalle, San Marino
  • [email protected]
  • +378 (0549) 990 515 - Fax: +378 (0549) 992 348
  • Quốc tịch : San Marino
  • Sân nhà: Sân vận động Serravalle
  • Thành lập : 1960
  • Sức chứa : 7,000
Tin tức về San Marino