Samut Songkhram

  • Samut Songkhram, Thailand
  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: Samut Songkhram Stadium
  • Thành lập : 2004
  • Sức chứa : 6,000
Tin tức về Samut Songkhram