tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Thứ ba, 25/02/2020 23:06 PM GMT +7

Sài Gòn

  • https://vi-vn.facebook.com/HCMFC/
  • Thành phố Hồ Chí Minh
  • [email protected]
  • 0435773271 -
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Thống Nhất
  • Thành lập : 2016
  • Sức chứa : 22.500