Rosenborg

  • www.rbk.no/
  • Trondheim, Na Uy
  • [email protected]
  • +47 (73) 822 100 - Fax: +47 (73) 944 070
  • Quốc tịch : Na Uy
  • Sân nhà: Lerkendal Stadion
  • Thành lập : 1917
  • Sức chứa : 21,405
Tin tức về Rosenborg