Rennes

  • http://www.staderennais.com/
  • Rennes, Pháp
  • [email protected]
  • +33 (82) 000 0035 - Fax: +33 (29) 914 3577
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Roazhon Park
  • Thành lập : 1901
  • Sức chứa : 31.127
Tin tức về Rennes
1 2