Real Madrid

  • http://www.realmadrid.com/
  • Madrid, Spain
  • international@realmadrid.es
  • +34 (91) 398 4300 - Fax: +34 (91) 398 4382
  • Quốc tịch : Tây Ban Nha
  • Sân nhà: Santiago Bernabéu
  • Thành lập : 1902
  • Sức chứa : 85.454