RasenBallsport Leipzig

  • http://www.dierotenbullen.com/
  • Leipzig, Saxony, Đức
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Red Bull Arena
  • Thành lập : 2009
  • Sức chứa : 44345
Tin tức về RasenBallsport Leipzig
1 2