Rangers

  • http://www.rangers.co.uk/
  • Glasgow, Scotland
  • Quốc tịch : Scotland
  • Sân nhà: Ibrox Stadium
  • Thành lập : 1873
  • Sức chứa : 51082
Tin tức về Rangers