Quảng Nam

  • www.vnleague.com/doi-bong/26-QNK-Quang-Nam.html
  • Tam Kỳ, Quảng Nam
  • [email protected]
  • 05103830202 - Fax: 05103830233
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân Tam Kỳ
  • Thành lập : 1997
  • Sức chứa : 16.700
Tin tức về Quảng Nam
1 2 3