Q.P.R

  • www.qpr.co.uk
  • London , Anh
  • qpr@qpr.co.uk
  • +44 (208) 743 0262 - Fax: +44 (207) 490 994
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Loftus Road
  • Thành lập : 1885
  • Sức chứa : 18,360
Tin tức về Q.P.R