Porto

  • http://www.fcporto.pt/
  • Porto, Bồ Đào Nha
  • [email protected]
  • +351 (22) 557 0400 - Fax: +351 (22) 557 0416
  • Quốc tịch : Bồ Đào Nha
  • Sân nhà: Sân vận động Dragão
  • Thành lập : 1893
  • Sức chứa : 57. 900
Tin tức về Porto
1 2 3