Port FC

  • portfootballclub.com
  • Klong Toei, Bangkok, Thailand
  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: PAT Stadium
  • Thành lập : 1967
  • Sức chứa : 12,000
Tin tức về Port FC