Peterborough United

  • www.theposh.com
  • Peterborough, Cambridgeshire, Anh
  • info@theposh.com
  • +44 (1733) 563 947 - Fax: +44 (1733) 344 140
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: ABAX Stadium
  • Thành lập : 1939
  • Sức chứa : 15,315
Tin tức về Peterborough United