tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Paris Saint Germain

  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Công viên các Hoàng tử Paris,
  • Thành lập : 1904/1970
  • Sức chứa : 20000
Tin tức về Paris Saint Germain
1 2 3