Paris Saint Germain

  • http://www.psg.fr/
  • Pháp
  • psg@psg.tm.fr
  • +33 (1) 474 37171 - Fax: +33 (1) 423 05027
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Công viên các Hoàng tử Paris,
  • Thành lập : 1904/1970
  • Sức chứa : 20000
Tin tức về Paris Saint Germain
1 2 3