Oman

  • http://www.ofa.om/
  • Masqaṭ, Oman
  • [email protected]
  • +968 (24) 533 000 - Fax: +968 (24) 543 023
  • Quốc tịch : Oman
  • Sân nhà: Sultan Qaboos Sport Complex
  • Thành lập : 1978
  • Sức chứa : 39,000
Tin tức về Oman