Olympiakos

  • Quốc tịch : Hy Lạp
  • Sân nhà: Georgios Karaiskakis
  • Thành lập : 1925
  • Sức chứa : 33,334
Tin tức về Olympiakos