Olympiakos

  • http://www.olympiacos.org/en
  • Athena, Hy Lạp
  • info@olympiakos.com.cy
  • +357 (22) 344 080 -
  • Quốc tịch : Hy Lạp
  • Sân nhà: Georgios Karaiskakis
  • Thành lập : 1925
  • Sức chứa : 33,334
Tin tức về Olympiakos