tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Nuernberg

  • www.fcn.de/en/
  • Nürnberg, Đức
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Stadion Nürnberg
  • Thành lập : 1900
  • Sức chứa : 50,000
Tin tức về Nuernberg