Nottingham Forest

  • www.nottinghamforest.co.uk
  • Nottingham, Anh
  • info@nottinghamforest.co.uk
  • +44 (115) 982 4444 - Fax: +44 (115) 982 4455
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: The City Ground
  • Thành lập : 1865
  • Sức chứa : 30.602
Tin tức về Nottingham Forest