Nga

  • http://www.rfs.ru/
  • Nga
  • info@rfs.ru
  • +7 (495) 926 1300 -
  • Quốc tịch : Nga
  • Sân nhà: Olimpiyskiy stadion Luzhniki
  • Thành lập : 1912
  • Sức chứa : 84745