New York City

  • http://www.nycfc.com/
  • New York , Hoa Kỳ
  • Quốc tịch : Hoa Kỳ
  • Sân nhà: Sân vận động Yankee
  • Thành lập : 2013
  • Sức chứa : 33,444
Tin tức về New York City