Nantes

  • http://www.fcna.fr/
  • Nantes , Pháp
  • fcna@fcna.fr
  • +33 (89) 270 7937 - Fax: +33 (24) 037 2921
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade de la Beaujoire
  • Thành lập : 1943
  • Sức chứa : 38,285
Tin tức về Nantes
1 2 3