Nam Định

  • Nam Định
  • clbbdnamdinh@gmail.com
  • 03503649918 - Fax: 03503649918
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: SVĐ Thiên Trường
  • Thành lập : 1965
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Nam Định
1 2 3