Nam Định

  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: SVĐ Thiên Trường
  • Thành lập : 1965
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Nam Định
1 2 3