Nakhon Ratchasima

  • www.clubwebsite.co.uk/koratfc/87605/Home
  • Nakhon Ratchasima, Thái Lan
  • Quốc tịch : Thái Lan
  • Sân nhà: 80th Birthday Stadium
  • Thành lập : 1999
  • Sức chứa : 24,641
Tin tức về Nakhon Ratchasima