Millwall

  • www.millwallfc.co.uk
  • London, England
  • questions@millwallplc.com
  • +44 (207) 232 1222 - Fax: +44 (207) 231 3663
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: The Den
  • Thành lập : 1885
  • Sức chứa : 20,146
Tin tức về Millwall