Mallorca

  • http://www.rcdmallorca.es/
  • Palma, Tây Ban Nha
  • Quốc tịch : Tây Ban Nha
  • Sân nhà: Iberostar Estadi
  • Thành lập : 1916
  • Sức chứa : 23142
Tin tức về Mallorca