Maldives

  • http://www.famaldives.com/
  • Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll
  • media@famaldives.com
  • +960 3317 006 - Fax: +960 3317 005
  • Quốc tịch : Maldives
  • Sân nhà: Rasmee Dhandu Stadium
  • Thành lập : 1982
  • Sức chứa : 18,500
Tin tức về Maldives