Mainz 05

  • http://www.mainz05.de/
  • Mainz, Đức
  • [email protected]
  • +49 (6131) 375 500 - Fax: +49 (6131) 375 5033
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Opel Arena (stadium)
  • Thành lập : 1905
  • Sức chứa : 20,300
Tin tức về Mainz 05