Lincoln

  • http://www.redimps.co.uk/
  • Lincoln, Lincolnshire.
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Sincil Bank Stadium
  • Thành lập : 1884
  • Sức chứa : 10127
Tin tức về Lincoln