Lille

  • http://www.losc.fr/
  • Lille, Pháp
  • [email protected]
  • +33 (32) 017 7177 - Fax: +33 (32) 017 7178
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade Pierre-Mauroy
  • Thành lập : 1944
  • Sức chứa : 18,154
Tin tức về Lille