Kyrgyzstan

  • http://www.ffkr.kg/
  • Bishkek, Kyrgyzstan
  • media@ffkr.kg
  • +996 (312) 374 911 - Fax: +996 (312) 374 911
  • Quốc tịch : Kyrgyzstan
  • Sân nhà: Stadion im. Dolena Omurzakova
  • Thành lập : 1992
  • Sức chứa : 23.000
Tin tức về Kyrgyzstan