Kosovo

  • Quốc tịch : Kosovo
  • Sân nhà: Stadiumi i Qytetit
  • Thành lập : 1946
  • Sức chứa : 16200
Tin tức về Kosovo