Koebenhavn

  • http://www.fck.dk/
  • Copenhagen, Đan Mạch
  • info@fck.dk
  • +45 3543 3131 - Fax: +45 3543 7422
  • Quốc tịch : Đan Mạch
  • Sân nhà: Sân vận động Parken
  • Thành lập : 1992
  • Sức chứa : 38.065
Tin tức về Koebenhavn