tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Köln

  • https://www.fc-koeln.de
  • Köln, North Rhine-Westphalia
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: RheinEnergieStadion
  • Thành lập : 1948
Tin tức về Köln