Köln

  • https://www.fc-koeln.de
  • Köln, North Rhine-Westphalia
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: RheinEnergieStadion
  • Thành lập : 1948
Tin tức về Köln