KAA Gent

  • http://www.kaagent.be/nl
  • Ghent, Bỉ.
  • [email protected]
  • +32 (9) 230 6610 - Fax: +32 (9) 230 2010
  • Quốc tịch : Bỉ
  • Sân nhà: Sân vận động Ghelamco Arena
  • Thành lập : 1864
  • Sức chứa : 20.000
Tin tức về KAA Gent