Ipswich Town

  • www.itfc.co.uk
  • Ipswich, Anh
  • enquiries@itfc.co.uk
  • +44 (1473) 400 500 - Fax: +44 (1473) 400 040
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Portman Road Stadium
  • Thành lập : 1878
  • Sức chứa : 30,311
Tin tức về Ipswich Town