tin tuc the thao, tin nhanh the thao , bao bong da, the thao 247

Ingolstadt 04

  • http://www.fcingolstadt.de/home/
  • Ingolstadt, Đức
  • info@fcingolstadt.de
  • +49 (841) 937 4000 - Fax: +49 (841) 937 40024
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Audi Sportpark
  • Thành lập : 2004
  • Sức chứa : 15,800