Hull City

  • http://www.hullcitytigers.com/
  • Yorkshire, Anh
  • info@hulltigers.com
  • +44 (1482) 504 600 - Fax: +44 (1482) 304 882
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: KC Stadium
  • Thành lập : 1904
  • Sức chứa : 25,404
Tin tức về Hull City
1 2