Huesca

  • http://www.sdhuesca.es/
  • Huesca, Tây Ban Nha
  • Quốc tịch : Tây Ban Nha
  • Sân nhà: Estadio El Alcoraz
  • Thành lập : 1922
  • Sức chứa : 5500
Tin tức về Huesca