Huế

  • Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Sân vận động Tự Do
  • Thành lập : 1976
  • Sức chứa : 28000
Tin tức về Huế