Hertha Berlin

  • http://www.herthabsc.de/
  • Leipzig
  • info@herthabsc.de
  • +49 (30) 300 9280 - Fax: +49 (30) 300 9289 4
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Olympiastadion (Berlin)
  • Thành lập : 1892
  • Sức chứa : 74,500
Tin tức về Hertha Berlin