Hamburger SV

  • http://www.hsv.de/
  • Hamburg, Đức
  • info@hsv.de
  • +49 (40) 415 51887 - Fax: +49 (40) 415 51234
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Volksparkstadion
  • Thành lập : 1887
  • Sức chứa : 56,889
Tin tức về Hamburger SV