Hải Phòng

  • hpfc.vn
  • Hải Phòng, Việt Nam
  • clbbongdaximangvicemhaiphong
  • 0313641539 - Fax: 031364154
  • Quốc tịch : Việt Nam
  • Sân nhà: Lạch Tray
  • Thành lập : 1899
  • Sức chứa : 30.000
Tin tức về Hải Phòng
1 2 3