Gillingham

  • www.gillinghamfootballclub.com
  • Gillingham,Anh
  • information@gillinghamfootballclub.com
  • +44 (1634) 300 000 - Fax: +44 (1634) 850 986
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Gillingham F.C
  • Thành lập : 1893
  • Sức chứa : 11,582
Tin tức về Gillingham