Genk

  • http://www.krcgenk.be/
  • Genk, Bỉ
  • [email protected]
  • +32 (89) 848 410 - Fax: +32 (89) 841 708
  • Quốc tịch : Bỉ
  • Sân nhà: Cristal Arena
  • Thành lập : 1923
  • Sức chứa : 25.000
Tin tức về Genk