Freiburg

  • http://www.scfreiburg.de
  • Baden-Württemberg, Germany
  • scf@scfreiburg.com
  • +49 (761) 385 510 - Fax: +49 (761) 385 5150
  • Quốc tịch : Đức
  • Sân nhà: Schwarzwald-Stadion
  • Thành lập : 1904
  • Sức chứa : 24000
Tin tức về Freiburg