FC Lorient

  • http://www.fcl-lorient.com
  • Lorient, Pháp
  • webmaster@fclweb.fr
  • +33 (29) 735 1500 - Fax: +33 (29) 735 1502
  • Quốc tịch : Pháp
  • Sân nhà: Stade du Moustoir
  • Thành lập : 1926
  • Sức chứa : 18,500
Tin tức về FC Lorient