Everton

  • http://www.evertonfc.com/
  • Merseyside, Anh.
  • everton@evertonfc.com
  • +44 (871) 663 1878 - Fax: +44 (151) 286 9112
  • Quốc tịch : Anh
  • Sân nhà: Goodison Park
  • Thành lập : 1892
  • Sức chứa : 40,569